Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Clabbers Interieurs BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Clabbers Interieurs BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Clabbers Interieurs BV verstrekt. Clabbers Interieurs BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

WAAROM Clabbers Interieurs BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Clabbers Interieurs BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Clabbers Interieurs BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Clabbers Interieurs BV GEGEVENS BEWAART

Clabbers Interieurs BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Clabbers Interieurs BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGEN

Clabbers Interieurs BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Clabbers Interieurs BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Clabbers Interieurs BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Clabbers Interieurs BV op via info@clabbersinterieurs.nl. WWW.CLABBERSINTERIEURS.NL is de website van Clabbers Interieurs BV. Clabbers Interieurs BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Hoogstraat 50    5931 GC  TegelenInschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12006825

Telefoon: 077 3731989

E-mailadres: info@clabbersinterieurs.nl